Special requipment cuvettes
 • Home
 • Company
 • Company Glimpse
 • News
 • Product
 • Products
 • New Pro.
 • Trait
 • Catalog
 • Culture
 • Honor
 • technological innovation
 • Message
 • Contact
 • Catalog
 • Catalog 1
 • Catalog 2
 • Catalog 3
 • Catalog 4
 • Catalog 5
 • Catalog 6
 • Catalog 7
 • Catalog 8
 • Catalog 9
 • Catalog 10
 • Catalog 11
 • Catalog 12
 • Catalog 13
 • Catalog 14
 • CONTACT US
  Tel: +86-510-87801818 87801187
  Fax: +86-510-87812858
  E-mail: jingke@cell-cn.com
  Add:NO.345 E ZHOUNAN ROAD,HE QIAO TOWN,YIXING CITY,CHINA
  P.C: 214211
  雷火电竞门户-雷火电竞下载-雷火竞技官网
  雷火电竞门户-雷火电竞下载-雷火竞技官网
  宜兴市晶科光学仪器有限公司专业生产各种光学元件,主要的产品有各种规格材料的棱镜、透镜、反射镜、双面曲镜等光学元件。本页有这些光学元件的详细的名称、编号、规格和材料的数据列表,同时还配上这些光学元件相应的产品图片,使您能够全面了解该类产品。

  一、棱镜、透镜等光学元件


  名  
  编  
  规    
  材 
  棱镜
  JK-09-001
  66×50×33    30° 60° 90°
  JGS1
  JK-09-002
  50×30×25    30° 60° 90°
  F2
  JK-09-003
  30×24×16
  K9
  透镜
  JK-01-001
  φ26×4   (双凸)  R55.21 
  K9
  JK-01-002
  φ12.5×3 (双凸) R20.75  R30.75 
  K9
  JK-01-003
  φ17×5    双R20.75 
  JGS1
  JK-01-004
  φ20×6    双R20.75 
  JGS1
  JK-01-005
  φ20×6    双R22 
  JGS1
  JK-01-006
  φ16×1.5 (平凸)  R38.73 
  JGS1
  JK-01-007
  φ20×6   (双凸)  R25.06 
  JGS1
  JK-01-008
  φ25×9.5  双R20.75 
  JGS1
  JK-01-009
  φ17×2.12 双R65.16 
  JGS1
  JK-01-010
  φ17×2.68 双R43.25 
  JGS1
  JK-01-011
  φ30×8    R33.12 R55.39 
  JGS1
  JK-01-012
  φ15×3  (平凸)R76.70 
  JGS1
  JK-01-013
  φ40×7    双R78.34 
  JGS1
  JK-01-014
  φ10×2  (平凸)R13.64 
  JGS1
  JK-01-015
  φ11.5×3.5(平凸)R13.64 
  K8
  JK-01-016
  φ25×4    R46.7 R113 
  JGS1
  JK-01-017
  φ8×3     双R16.482 
  K9
  JK-01-018
  φ6×3.5   双R4.5 
  K9
  JK-01-019
  φ6×3     双R6.2 
  K9
  JK-01-020
  φ20×2    双凹R16.115 R120 
  JGS1
  JK-01-021
  φ6.5×1.75(双凸)f=10 
  JGS1
  JK-01-022
  φ9.4×2.8 (双凸)f=11 
  JGS1
  JK-01-023
  φ20×2.5(双凸)R74.99 
  JGS1
  JK-01-024
  φ20×5        R30.8 
  JGS1


  二、反射镜、准直镜、双曲面镜(轮胎镜)等光学元件


  名  
  编  
  规    
  材 
  准直镜
  反射镜
  JK-02-001
  50×40×6      R320.16
  K9
  JK-02-002
  20×19×1.5    平
  B270
  JK-02-003
  16×14×1.5    平
  K9
  JK-02-004
  40×30×5      R120
  K9
  JK-02-005
  32×26×6      R240
  K9
  JK-02-006
  20×14×1.5    平
  K9
  JK-02-007
  50×32×6      R80.19
  K9
  JK-02-008
  φ60×6        平凹R140.6 
  K9
  JK-02-009
  90×50×4      平凹R1000
  K9
  JK-02-010
  24×24×4.5    平
  K9
  JK-02-011
  30×30×6.9    平凹R400
  K9
  JK-02-012
  33×20×5      平凹R238.35
  K9
  JK-02-013
  30×20×5.3    平凹R704
  K9
  JK-02-014
  33×20×5      平凹R257.4
  K9
  JK-02-015
  30×20×4.9    平凹R265.2
  K9
  JK-02-016
  35×35×5.5    平凹R90.56
  K9
  JK-02-017
  26×26×5      平凹R94
  K9
  JK-02-018
  20×16×1      平
  K9
  JK-02-019
  34×28×6      平凹R320
  K9
  JK-02-035
  54×46×7      平凹R305.67
  K9
  JK-02-036
  44×44×8      平凹R600
  K9
  JK-02-037
  26×22×3.5    平
  K9
  JK-02-038
  53×53×8      平凹R860.95
  K9
  JK-02-039
  13×13×3      平
  K9
  JK-02-040
  25×25×5      平凹R100
  K9
  JK-02-041
  40×40×5      平凹R400
  K9
  JK-02-042
  25×25×4      平
  K9
  JK-02-020
  44×44×8      平凹R500
  K9
  JK-02-021
  54×46×7      平凹R312.6
  K9
  JK-02-022
  54×48×9      平凹R700
  K9
  JK-02-023
  40×34×7      平
  K9
  JK-02-024
  20×20×4      平
  K9
  JK-02-025
  80×68×12     平凹R700
  K9
  JK-02-026
  27×16×2      平
  JGS1
  JK-02-027
  46×34×8      平凹R261.89
  K9
  JK-02-028
  50×34×9      平
  K9
  JK-02-029
  30×26×7      平
  K9
  JK-02-030
  38×30×7      平
  K9
  JK-02-031
  32×32×6      平
  K9
  JK-02-032
  20×16×4     
  K9
  JK-02-033
  54×54×10     平凹R636.8
  K9
  JK-02-034
  64×24×10     平
  K9
  JK-02-035
  54×46×7      平凹R305.67
  K9
  JK-02-036
  44×44×8      平凹R600
  K9
  JK-02-037
  26×22×3.5    平
  K9
  JK-02-038
  53×53×8      平凹R860.95
  K9
  JK-02-039
  13×13×3      平
  K9
  JK-02-040
  25×25×5      平凹R100
  K9
  JK-02-041
  40×40×5      平凹R400
  K9
  JK-02-042
  25×25×4      平
  K9
  双曲面镜(轮胎镜)
  JK-06-001
  34×34×3     R129.15    R104.3
   
  JK-06-002
  30×28×5     R198.61    R290
   
  JK-06-003
  44×40×9     R214.12    R285.49
   
  JK-06-004
  70×60×12    R272.12    R318.81
   
  JK-06-005
  40×25×8.2   R212.84    R187.94  
   
  JK-06-006
  44×40×7     R132.7     R264
   
  JK-06-007
  28×28×5      R83.25   R112.82
  K9
  JK-06-008
  42×40×8      R285.49   R243.65
  K9
  JK-06-009
  40×25×8.2    R212.84   R187.94
  K9


  三、滤光片等光学元件


  名  
  编  
  规    
  材 
  滤光片
  JK-04-001
  34×15×1.8
  QB28
  JK-04-002
  34×15×1.8
  AB7
  JK-04-003
  34×15×2.6
  AB7
  JK-04-004
  34×15×0.9
  AB7
  JK-04-005
  57°
  CB4
  JK-04-006
  102°
  HB14
  JK-04-007
  79°
  ZB2
  JK-04-008
  27×10×0.9
  AB7
  JK-04-009
  27×10×1.8
  QB28
  JK-04-010
  φ20×2
  ZWB1
  JK-04-011
  52°
  B270
  JK-04-012
  φ14×2
  CB3   QB21
  JK-04-013
  φ14×2
  HB14  ZB2
  JK-04-014
  φ14×3
  ZWB1
  JK-04-015
  20×8×2
  ZWB1  CB565
  JK-04-016
  20×4×2
  QB29  LB18
  JK-04-017
  20×13×2
  HB820
  JK-04-018
  40×12.4×1.8
  QB28
  JK-04-019
  φ15×1.5
  ZWB1  CB6
  JK-04-020
  23.5×11.5×3
  QB28
  JK-04-021
  16×6.5×2.5     12°
  ZWB1   ZB1
  JK-04-022
  16×6.5×2      12° 
  QB21
  JK-04-023
  16×6.5×2       12°
  CB560  HB720
  JK-04-024
  14×8×2
  ZWB1   ZB1
  JK-04-025
  14×8×2
  QB21  CB560
  JK-04-026
  14×8×2
  HB720  AB50
  JK-04-027
  12×8×2
  ZB2  QB21  CB3  HB14
  JK-04-028
  12×8×3
  ZWB1
  JK-04-029
  φ11.5×2
  HB700
  JK-04-030
  φ24×1.5
  HB700
  JK-04-031
  φ15×6.5     λ=410nm
   

  四、麻点镜、光缝片、斩光片等光学元件


  名  
  编  
  规     
  材 
  麻点镜
  JK-05-001
  30×25×2.5   φ2-80 
  JGS1
  JK-05-002
  50×50×3     φ2.1-324
  JGS1
  JK-05-003
  36×30×2     φ1.6-247
  JGS1
  JK-05-004
  30×25×3     φ2.1-80
  JGS1
  JK-05-005
  30×25×3     φ1.8-80
  JGS1
  斩光镜
  JK-07-001
  φ85×2
  B270
  光缝片
  JK-08-001
  φ90×2.5
  JGS1
 • Home
 • Company
 • Company Glimpse
 • News
 • Product
 • Products
 • New Pro.
 • Trait
 • Catalog
 • Culture
 • Honor
 • technological innovation
 • Message
 • Contact